Adatvédelmi irányelvek

A Mérföldkő Egyesület Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Hatályos: 2018. Május 25-től

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat az Mérföldkő Egyesület, székhely: Kovácsszénája 7678 Fő utca 24., cégjegyzék szám: Pk. 60187/1999.11.10

adószám: 18316551-1-02 által üzemeltetett https://merfoldkorehab.hu/ internetes weboldalra feltöltött adatok használata során megadott személyes adatok kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.

A szabályzat szempontjából különösen jelentősek és háttér információkat tartalmaznak az alábbi jogszabályok:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (” Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy “Rendelet”):
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény (” Ptk”):
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (” Infotv.”)
  • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (“NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

A Weboldal bárki által meglátogatható személyes adat megadása nélkül.

Adatvédelmi tisztségviselő: Csapi Patrik

Telefon: 06-72 515-260 (munkanapokon: 8.00-14.00)

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni.