EFOP-1.2.1-15-2016-00389

Megvalósult a Mérföldkő Egyesület addiktológiai eredetű családi problémák kezelését és megelőzését célzó programja Pécsett és Baranya megyében

A projekt címe: Addiktológiai eredetű családi problémák kezelését és megelőzését célzó programok Baranya megyében
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.1-15-2016-00389
Támogatás összege: 33 277 132- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezés dátuma: 2020. március 31.

A projekt tartalmának bemutatása:
A szenvedélybetegség, illetve az ahhoz kapcsolódó problémák a mai magyar társadalmat igen komolyan érintik. A szenvedélybetegségnek rendkívül súlyos társadalmi és gazdasági hatásai vannak. A szenvedélybetegek mielőbbi és mind adekvátabb kezelésével, hozzátartozóik megfelelő támogatásával, illetve a szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésével ezek a hatások mérsékelhetőek.

A Mérföldkő Egyesület 2003. óta szenvedélybetegek rehabilitációjával és társadalmi reintegrációjával foglalkozik. Mivel a szenvedélybetegség csak családi kontextusban érthető meg és kezelhető, ezért projektünk során szükségesnek tartottuk a családi rendszerek helyreállítását, megerősítését, illetve a hozzátartozókat ért korábbi traumák feldolgozását is.

A projekt keretén belül olyan tevékenységeket kívántunk megvalósítani, amelyek jelentős mértékben elő tudták segíteni a szenvedélybetegség okozta családi problémák megfelelő kezelését, az érintett családok megerősítését, továbbá hozzá tudtak járulni a szenvedélybetegség okozta családi problémák kialakulásának megelőzéséhez is.

A projekt 2017. 04. 01. és 2020. 03. 31. között valósult meg Pécsett, ill. Baranya megye egyéb településein.

Programelemek:

1. „Szenvedélybeteg a családban” című programelem:

Célcsoportok:
– rehabilitációs otthonban terápiás fázisban lévő szenvedélybetegek
– terápiás fázisban lévő szenvedélybetegek szülei, hozzátartozói
– még „aktív” szenvedélybetegek hozzátartozói

A programelem fő célja a sikeres rehabilitáció és reszocializáció elősegítése, továbbá körükben relapszus prevenciós tevékenység végzése (visszaesés megelőzés) a családi környezet terápiába vonásával, ill. a családi pszichés erőforrások facilitálásával.
A hozzátartozói oldal tekintetében a programelem kiemelt célja a családi rendszer megerősítése, helyreállítása, a családtagokat ért traumák feldolgozásának elősegítése.

Megvalósult:
– 35 alkalommal 4 órás csoportfoglalkozások
– 6 egész napos intenzív készségfejlesztő workshop

2. „Szülőcsoport gyermekes és gyermeket tervező, felépülésben lévő szenvedélybetegek számára” című programelem:

Célcsoport:
– gyermekes vagy gyermeket tervező, felépülésben lévő szenvedélybetegek

A programelem fő célja volt, hogy a gyermekes vagy gyermeket tervező józan szenvedélybetegek családtervezéshez, gyermekneveléshez és a párkapcsolati problémák megfelelő kezeléséhez kapcsolódó készségei és képességei fejlődjenek, ezek kapcsán megfelelő segítséget és információt kapjanak.

Megvalósult:
– 35 alkalommal 3 órás csoportfoglalkozások
– 5 egész napos intenzív készségfejlesztő workshop

3. „Terápiából már kikerült kliensek és veszélyeztetett fiatalok családi életre történő felkészítése színházterápiás módszerekkel” című programelem:

Célcsoport:
– gyermeket tervező, felépülésben lévő fiatal szenvedélybetegek, illetve veszélyeztetett fiatalok

Elsődleges célunk volt, hogy az életviteli, életvezetési, konfliktus- és válságkezelési, illetve egyéb készségek és technikák megerősítésével felkészítsük a családalapítás előtt álló fiatalokat a családi életre, körükben elősegítsük a megfelelő családtervezéshez és gyermekneveléshez, ill. az egészséges családi kapcsolatok működtetéséhez szükséges információk és készségek elsajátítását.

Megvalósult:
– 58 alkalommal 5 órás csoportfoglalkozások
– 11 x 2 egész napos intenzív készségfejlesztő workshop
– 5 alkalommal interaktív fórumszínházi előadás

4.: Prevenciós programok, ill. családi közösségeket megerősítő szabadidős programok:

Célcsoportok:
– egészséges családok, ill. szenvedélybetegséggel küzdő családok
– középiskolás korú fiatalok és veszélyeztetett fiatalok

A figyelemfelhívó jellegű szabadidős programokkal célunk volt a helyi közösségek megerősítése, ill. a szenvedélybeteg családokkal szemben megjelenő társadalmi előítéletek csökkentése.
A prevenciós célzatú interaktív fórumszínházi előadás fő célja volt, hogy a résztvevő fiatalok körében megelőzzük a szenvedélybetegséget, illetve mérsékeljük az abból fakadó családi és egyéb problémák kialakulásának esélyét.

Megvalósult prevenciós és szabadidős programok:
– 2 alkalommal családi nap
– 3 alkalommal terepfutás a szenvedélybeteg családokért
– 3 alkalommal teljesítménytúra a szenvedélybeteg családokért
– 5 alkalommal a színházterápiás programelem kapcsán már említett interaktív fórumszínházi előadás

Galéria a megrendezett eseményeinkről

Addiktológiai eredetű családi problémák kezelését és megelőzését célzó programok Baranya megyében

A kedvezményezett neve: Mérföldkő Egyesület

A projekt címe: Addiktológiai eredetű családi problémák kezelését és megelőzését célzó programok Baranya megyében

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.1-15-2016-00389

Támogatás összege:   33 277 132- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. március 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A szenvedélybetegség, illetve az ahhoz kapcsolódó problémák a mai magyar társadalmat igen komolyan érintik. A szenvedélybetegségnek rendkívül súlyos társadalmi (pl. felbomló családok) és gazdasági hatásai vannak (pl. munkaerő képesség csökkenése, szociális és egészségügyi kiadások). A szenvedélybetegek mielőbbi és mind adekvátabb kezelésével, hozzátartozóik megfelelő támogatásával, illetve a szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésével ezek a hatások mérsékelhetőek.

A Mérföldkő Egyesület 2003. óta szenvedélybetegek rehabilitációjával és társadalmi reintegrációjával foglalkozik. Mivel a szenvedélybetegség csak családi kontextusban érthető meg és kezelhető, ezért szükségesnek tartjuk a családi rendszereik helyreállítását, megerősítését, illetve a hozzátartozókat ért korábbi traumák feldolgozását is.

A pályázat keretén belül olyan tevékenységeket kívánunk megvalósítani, amelyek jelentős mértékben elő tudják segíteni a szenvedélybetegség okozta családi problémák megfelelő kezelését, az érintett családok megerősítését, továbbá hozzá tudnak járulni a szenvedélybetegség okozta családi problémák kialakulásának megelőzéséhez is.

A projekt 2017. 04. 01. és 2020. 03. 31. között valósul meg Pécsett, ill. Baranya megye egyéb településein.

Programelemek:

1.

„Szenvedélybeteg a családban” című programelem: 36 hónapon keresztül havi 1 alkalommal 4 órás csoportfoglalkozás, továbbá félévente 1 egész napos intenzív készségfejlesztő workshop.

Célcsoportok:

 • rehabilitációs otthonban terápiás fázisban lévő szenvedélybetegek
 • terápiás fázisban lévő szenvedélybetegek szülei, hozzátartozói
 • még „aktív” szenvedélybetegek hozzátartozói

A szenvedélybetegek kapcsán a programelem fő célja a sikeres rehabilitáció és reszocializáció elősegítése, továbbá körükben relapszus prevenciós tevékenység végzése (visszaesés megelőzés) a családi környezet terápiába vonásával, ill. a családi pszichés erőforrások facilitálásával.

A hozzátartozói oldal tekintetében a programelem kiemelt célja a családi rendszer megerősítése, helyreállítása, a családtagokat ért traumák feldolgozásának elősegítése.

2.

„Szülőcsoport gyermekes és gyermeket tervező, felépülésben lévő szenvedélybetegek számára” című programelem: 36 hónapon keresztül havi 1 alkalommal 3 órás csoportfoglalkozás, továbbá félévente 1 egész napos intenzív készségfejlesztő workshop. 

Célcsoport:

 • gyermekes vagy gyermeket tervező, felépülésben lévő szenvedélybetegek

A program fő célja, hogy a gyermekes vagy gyermeket tervező józan szenvedélybetegek családtervezéshez, gyermekneveléshez és a párkapcsolati problémák megfelelő kezeléséhez kapcsolódó készségei és képességei fejlődjenek, ezek kapcsán megfelelő segítséget és információt kapjanak.

3.

„Terápiából már kikerült kliensek és veszélyeztetett fiatalok családi életre történő felkészítése színházterápiás módszerekkel” című programelem: 36 hónapon keresztül havi 2 x 5 órás csoportfoglalkozás, félévente 2 x 2 egész napos intenzív készségfejlesztő workshop, továbbá félévente egy interaktív fórumszínházi előadás.

Célcsoport:

 • gyermeket tervező, felépülésben lévő fiatal szenvedélybetegek, illetve veszélyeztetett fiatalok

Elsődleges cél, hogy az életviteli, életvezetési, konfliktus- és válságkezelési, illetve egyéb készségek és technikák megerősítésével felkészítsük a családalapítás előtt álló fiatalokat a családi életre, körükben elősegítsük a megfelelő családtervezéshez és gyermekneveléshez, ill. az egészséges családi kapcsolatok működtetéséhez szükséges információk és készségek elsajátítását.

4.

Prevenciós programok, ill. családi közösségeket megerősítő szabadidős programok szervezése:

 • Családi nap (2 alkalom)
 • Terepfutás a szenvedélybeteg családokért (2 alkalom)
 • Teljesítménytúra a szenvedélybeteg családokért (2 alkalom)
 • Színházterápiás programelem kapcsán interaktív fórumszínházi előadás (6 alkalom)

Célcsoportok:

 • egészséges családok, ill. szenvedélybetegséggel küzdő családok
 • középiskolás korú fiatalok és veszélyeztetett fiatalok

A figyelemfelhívó jellegű szabadidős programokkal célunk a helyi közösségek megerősítése, ill. a szenvedélybeteg családokkal szemben megjelenő társadalmi előítéletek csökkentése.

A prevenciós célzatú interaktív fórumszínházi előadás fő célja, hogy a résztvevő fiatalok körében megelőzzük a szenvedélybetegséget, illetve mérsékeljük az abból fakadó családi és egyéb problémák kialakulásának esélyét.