Hozzátartozói csoportról

HOZZÁTARTOZÓI CSOPORT

A szenvedélybetegséggel (függőséggel) kapcsolatos szemléleti megközelítések között hangsúlyos szerepet kap a jelenség „társadalmi betegségként” való vizsgálata. Ez a megközelítés többek között két fontos szempontot emel ki: egyrészt, hogy az addikció betegségként kezelendő, másrészt a kapcsolati problematikájából adódóan a felépülési folyamat elengedhetetlen része a család bevonása a terápiába. A betegség kialakulásában, kibontakozásában és a felépülésben egyaránt szerepe van ezen kapcsolati tényezőknek. Minden „érintett” valamilyen módon reagálni kénytelen az addikció jelenségére éppúgy, mint a felépülés okozta változásokra. Amikor a szenvedélybeteg bekerül a terápiás folyamatba, és elindul a rehabilitálódás, tapasztalataink szerint beindul egyfajta mozgás: korábbi, múltbéli események és azokhoz kapcsolódó érzelmi terhek (a tanácstalanság, remény és csalódottság váltakozása, szégyen és tehetetlenségérzés) fájó emléke elevenedhet újjá, miközben egy új helyzethez, a változáshoz való eredményes alkalmazkodás kihívása is megjelenik. Ehhez egyrészt megfelelő információkra van szükség, másrészt gyakran új, a korábbiaktól eltérő készségek elsajátítása is elengedhetetlen a hozzátartozók részéről. Az „alkalmazkodás” jobb, hatékonyabb módozatait kell megtanulni!

Mindehhez segítséget nyújthat egy olyan csoport, ahol hasonló tapasztalatokkal rendelkező, hasonló utat bejáró és hasonló problémákkal szembesülő betegek és családtagjaik / támogatóik találkozhatnak egymással.

A találkozás ezen formája az élmények és érzések megosztását, az egymásra figyelés és kölcsönös támogatás és reagálás légkörét teszi lehetővé. Így a csoport alakítja a függőséghez való viszonyulásmódot, miközben új problémamegoldó készségek elsajátításának is helyet ad.

Tanulmányok sora támasztja alá ezen „csoport-erő” hatékony szerepét a szenvedélybetegek terápiába kerülése szempontjából éppúgy, mint a felépülési folyamatot követő változások megszilárdulásában.

Tapasztalataink alapján hisszük, hogy a változás lehetőségének kulcsa, a gyógyuláshoz szükséges erőforrások a kliensben és annak támogató környezetében találhatók, lehetséges ezek megtalálása és alkalmazása.

Szeretnénk, ha ez a csoportmunka egy közös tanuláson át a megosztás, a felfedezés és megújulás lehetőségének tere lenne!

Helyszín

KERT Addiktológiai Gondozó (7633 Pécs, Berze Nagy János u. 7. )

Időpont: minden hónap utolsó szombatján 10:00 – 12:00-ig

A csoport vezetője:

Krausz Nándor (szociális munkás, felépülésben lévő szenvedélybeteg segítő)

– a csoport előtti héten mindenkit értesítünk, emlékeztetünk emailben a közelgő találkozóról, amire kérjük, minden esetben válaszoljanak és jelezzék részvételi szándékukat

– a csoport idői kereteinek fontossága (pontos kezdés és befejezés)

– titoktartás

– a csoport után van lehetőségük kötetlenebb együttlétre a hozzátartozóknak

Segítségüket, együttműködésüket köszönjük!

Kapcsolat

Kövess minket a Facebookon is